Hvordan registrerer jeg feriepengegrunnlag?

Registrere feriepengegrunnlag manuelt ved oppstart

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn

registrere-feriepengegrunnlag-1

2. Velg fanen Feriepenger og klikk på Registrer under Feriepengegrunnlag

3. Sett eventuelt hake ved Vis ansatte uten grunnlag ved behov. Endre feriepengegrunnlag per ansatt under kolonnen Gr.lag manuelt. Klikk Lagre

Forklaring av kolonneoppsett:

  • Sats: Satt som standard på 10,2 prosent. Dette kan du endre både for alle ansatte eller for hver enkelte ansatt. 
  • 6. ferieuke: Satt som Ja dersom den ansatte er over 60 år (som er lovpålagt) og Nei dersom den ansatte er under 60 år. Dette er kun mulig å overstyre dersom du setter hake for Ignorer grunnbeløp under lønnsinnstillinger. 
  • Tidl. utbetalt: Viser hva som er utbetalt ved tidligere lønnskjøringer. Dette gjelder også manuelle føringer så lenge disse gjøres i en lønnskjøring. 
  • Utbetales: Viser hva som gjenstår å betale

Merk at manuelt registrert feriepengegrunnlag kan korrigeres i ettertid. Dersom du ønsker å manuelt korrigere feriepenger for tidligere år, må du først endre regnskapsår i nedtrekkslisten i toppmenyen. 


Systemets registrering av feriepengegrunnlag

Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnsarter. Hvis det er satt hake ved Med grunnlag i for: Feriepenger vil systemet beregne feriepengegrunnlag av lønnsarter.


Dersom det er benyttet lønnsarter som har hake for feriepenger i en avregnet lønnskjøring, vil du se at feriepengegrunnlaget endres for hver lønnskjøring.