Hvordan registrerer jeg fravær på flere ansatte?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Fravær.

2. Trykk på Registrer i boksen for registrer på flere ansatte.


3. Legg inn de ansatte du skal føre fravær på i tabellen. Velg fraværsperiode. Avslutt ved å klikke på Bekreft.

Skal du legge inn mange ansatte, kan du i stedet for å legge inn ansatte enkeltvis, laste ned en Excel-mal som du oppdaterer lokalt på din datamaskin, for så å laste opp i systemet igjen. Klikk på Import fra Excel for å bruke denne metoden. 


Importere fra Excel

  • Klikk på Last ned mal i bildet som kommer opp.
  • Fyll inn minimum de første fem kolonnene i Excel-fila du laster ned til datamaskinen. Beskrivelse er valgfri. Husk å lagre filen et sted du finner den igjen senere. 

 

  • Klikk Velg fil og last opp filen 

 

  • Klikk på Bekreft