Hvordan registrerer jeg permittering av en ansatt?

Permittering skal registreres hvis en ansatt midlertidig fritas fra arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans. Dette gjelder uansett om det bestemmes av arbeidsgiver eller etter avtale i det enkelte tilfellet. Permittering skal oppgis uansett lengde, også hvis hele permitteringsperioden er innenfor arbeidsgiverperioden. Du oppgir lønn eller ytelser til en ansatt som er permittert på samme måte som du har gjort tidligere. 

1. Gå til Lønn og Ansatte i menyen, og trykk deg inn på den aktuelle ansatte fra ansattoversikten. 

regnskapsprogram-registrere-permittering-1

2. Trykk Legg til ny permisjon under Permisjoner


3. I vinduet du får opp legger du inn informasjon om permisjonen: 

  • Type: Legg inn type permittering
  • Startdato: Legg inn datoen permitteringen starter. 
  • Sluttdato: Legg inn datoen permitteringen avsluttes. Du kan ikke slette permitteringer som tidligere er innrapportert. Dersom det viser seg at det ikke ble noe av permitteringen, setter du Sluttdato lik Startdato
  • Arbeidsforhold: Legg inn hvilket arbeidsforhold permitteringen gjelder. 
  • Prosent: Legg inn hvor mange prosent permitteringen utgjør av den avtalte stillingsprosenten til den ansatte. (Dersom den ansatte for eksempel er ansatt i 80 prosent stilling og er permittert to dager i uken, er det 50 som skal stå i Prosent-feltet.)
  • Kommentar: Legg inn en eventuell kommentar. Denne er for din egen opplysning og blir ikke med i a-meldingen. 

4. Når du har lagt inn all informasjon trykker du Lagre


Merk!

For å endre permitteringsprosent må du avslutte eksisterende permittering med sluttdato lik datoen endringen skjedde. Deretter må du opprette en ny permittering med ny prosent og startdato. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }