Hvordan registrerer jeg sykemelding?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Fravær.

2. Klikk på Registrer i boksen for sykemelding.


3. Velg den ansatte sykemeldingen gjelder for.


4. Fyll inn følgende felter:

  • Startdato for sykmeldingen. Sluttdato kan føres inn etter at den sykemeldte er tilbake i arbeid.
  • Hvilket arbeidsforhold sykmeldingen gjelder. Har den ansatte flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver må det leveres èn sykmelding for hvert arbeidsforhold. 
  • Prosent. Vær nøye med å gjengi nøyaktig det som står i sykemeldingen.
  • Kommentar til intern bruk.

5. Klikk Lagre