Hvordan registrerer jeg fravær med sykt barn?

For å kunne registrere fravær med sykt barn, må barnet først legges til på ansattkortet. Deretter kan du registrere sykt barn

Legg til barn på ansattkort

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte.

2. Klikk på den ansatte barnet skal registreres på. 


3. Klikk på Legg til barn.

4. Skriv inn navn og fødselsdato på barnet.

5. Klikk Lagre


Registrere sykt barn

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Fravær.

2. Klikk på Registrer i boksen for sykt barn.


3.
Velg den ansatte fraværet gjelder for.


4. 
Legg inn Startdato og Sluttdato for fraværet. Du har også mulighet til å legge inn en kommentar til internt bruk.


5.
Klikk Lagre.