Hvordan registrerer jeg en eiendel som solgt?

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler.

2. Klikk på de tre prikkene på aktuell eiendel og velg Registrer som solgt

salg-av-eiendeler-1

3. Legg inn nødvendig informasjon og klikk på Registrere eiendel som solgt


4. Når du klikker på fanen Solgte finner du eiendeler som er solgt.


5. Gå til Salg i venstremenyen og til FakturaDu vil nå finne en autogenerert faktura med salg av eiendelen.

6. Klikk på Send faktura


NB:
Dersom du bruker automatiske avskrivninger, er det viktig å huske at eiendelen bare er avskrevet frem til utgangen av forrige måned. Dersom du selger eiendelen før eller etter dette, må avskrivinger først bokføres/korrigeres manuelt i regnskapet for å få riktig regnskapsverdi ved salg.


Reversere salg

Dersom du ved en feil har opprettet faktura og solgt en eiendel i systemet, kan du reversere dette. Da lages det en kreditnota og statusen på eiendelen tilbakestilles.

1. Klikk deg inn på den solgte eiendelen.

2. Gå til de tre prikkene og velg Reverser salg.

3. Ved spørsmål om du ønsker å reversere salget, klikker du på Ja.

Det opprettes nå en kreditnota med samme dato som fakturadato, og salgsbilaget tilbakeføres. Statusen på eiendelen tilbakestilles fra Solgt til Aktiv.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }