Hvor finner jeg egen og andres timesaldo?

Se egen timesaldo

Gå til Timer i venstremenyen og velg Registrere timerGå til fanen Timesaldo.


Se andres timesaldo

Gå til Timer i venstremenyen og velg TimebrukereKlikk på Rediger timer og Timesaldo. Timesaldo som vises i parentes indikerer timesaldo til og med gårsdagens dato. Saldo inklusive inneværende dato finner du i tabellen til høyre.