Hvordan sender jeg inn skattemelding/ligningsoppgave?

Skattemelding/ligningsoppgave sender du inn i steg 5 i årsavslutningen. Vær oppmerksom på at du må ha koblet regnskapsprogrammet til Altinn for å kunne sende dette fra systemet. 

Før oppgaven sendes til Altinn får du en oppsummering av skattepliktig inntekt og skattekostnad. Dersom oppsummeringen er korrekt, kan du sende inn.

arsavslutning-skattemelding-1

Når du sender til Altinn må du oppgi om årsavslutningen er fylt ut av foretaket selv, eller revisor. Videre må du oppgi til Altinn hvem eventuelle henvendelser kan rettes til, og kontaktinfo (e-post) for vedkommende.


Merk!

Når skattemeldingen er sendt inn, får du opp et varsel om at innsendingen var vellykket, med en link til Altinn hvor innsendt skjema kan kontrolleres. Skjemaet må kontrolleres og signeres i Altinn.