Hvordan sletter jeg en eiendel?

Automatiske avskrivinger lager ett bilag per måned som skal avskrives, og samtlige blir kreditert når bilaget slettes. Hvis avskrivingene ligger i en låst regnskapsperiode, vil ikke krediteringen finne sted. Det er avgjørende å være sikker på at du ønsker å slette eiendelen. Du bør kontrollere de bokførte avskrivingene og låse opp regnskapsperiodene før du sletter.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler

2. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell eiendel og velg Slett eiendel.


3. Klikk på Slett.

Generelt sett bør du kun slette en eiendel dersom den ikke tidligere har blitt avskrevet i regnskapet, eller hvis den ble lagt inn ved en feil. I noen tilfeller har gjerne automatiske avskrivninger blir aktivert på en eiendel ved registrering, med tilhørende genererte bilag tilbake til kjøpstidspunktet. Dersom dette er tilfelle og eiendelen ikke hører hjemme i regnskapet, kan den likevel slettes.