Hvordan aktiverer jeg standard salgskonto per mva-kode?

Det anbefales at man ikke blander flere mva-koder på samme inntektskonto i regnskapet. Hvis du vil at programmet skal foreslå en standard inntektskonto per mva-kode på varelinjene når du lager tilbud, ordrer og fakturaer, kan du aktivere innstillingen standard salgskonto per mva-kode. Ved aktivering vil standard salgskonto du har valgt i innstillingene bli overstyrt. 

1. Gå til Innstillinger og velg Salg

2. Bla ned til Standard salgskonto per MVA-kode og sett hake ved Aktiver standard salgskonto per mvakode

regnskapsprogram-standard-salgskonto-mva-1

3. Det opprettes et sett med foreslåtte koblinger mellom mva-kode og hovedbokskonto. Etter aktivering kan du velge å: 

  • Redigere en kobling
  • Slette en kobling
  • Vise mva-koder på produktkortet

4. Ved redigering av kobling, vil du få opp et nytt bilde hvor du kan endre mva-kode og hovedbokskonto. Dersom du endrer på oppsettet vil dette automatisk oppdateres på alle aktuelle produkter. 

5. Dersom du velger Vis mva-koder på produktkortet kan innstillingene endres i innstillingene på hvert enkelt produkt. 

Gå til Salg og velg Produkter. Velg det aktuelle produktet og bla ned til Regnskapsinnstillinger for å endre koblingen på dette produktet. Husk at du må ha lagt inn en standardkonto på den aktuelle mva-koden for at den skal vises i oppsettet under. 

Endringen du foretar her endres kun på dette produktet, og vil ikke endre standard oppsett under salgsinnstillinger. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }