Hvordan fører jeg tap på kundefordringer?

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Åpne poster.

2. Velg aktuell post, klikk på de tre kulepunktene og velg Tapsføring


3. Oppgi årsak og dato for tapsføringen. Feltet Årsak inneholder en liste med forhåndsdefinerte årsaker til at kundefordringen anses som tapt. Du kan også legge til en mer utfyllende beskrivelse. 


4. Oppgi hovedbokskonto som tapet skal føres mot. Systemet vil som standard foreslå konto 7830, men dette kan overstyres.


5. Legg til eventuelle vedlegg for å dokumentere tapet. Dette er ikke et krav i systemet, men vær oppmerksom på at tapet må være dokumentert hvis du skal kunne fradragsføre det. Dokumentasjon kan være kopier av dokumenter som viser fordringens opprinnelse (for eksempel lånekontrakt, styrevedtak/protokoll eller regnskapsbilag). I tillegg må dokumentasjonen vise at skattemessig fradragsført tap er endelig konstatert.


6. Se over oppsummeringen av hvordan tapsføringen blir bokført. Når du velger Fullfør vil tapet bokføres med eventuelle vedlegg du har lagt opp i veiviseren, og med årsak og beskrivelse i kolonnen Beskrivelse på bilagslinjen.Tips!

Du kan sette opp koblinger mellom salgskonto/mva. til egen tapsføringskonto via avanserte innstillinger.