Hvordan henter jeg tilbakemelding for a-melding?

1. Velg den aktuelle a-meldingsperioden og klikk på Hent tilbakemelding

tilbakemelding-a-melding-1

2. Fyll ut feltene med ditt personlige brukernavn og passord for SmsPin (pålogging til Altinn), og klikk Neste

3. Tast inn pin-koden du mottar på SMS, og klikk Fullfør


4. Kontroller Status periode og Tilbakemelding på tilbakemeldingen. 


Ulike statuser på a-meldingen

  • Mottatt: Alt er ok, ingen ytterligere handlinger kreves.
  • Mottatt med retningslinje: A-meldingen er mottatt i Altinn, men det er noe som feiler på valideringen i Altinn. Det kan for eksempel være at refusjonsgrunnlaget er positivt, dette tallet forventes alltid negativt. Er det for eksempel utbetalt feil fra NAV så må man innberette med motsatt fortegn. Er det feil må det rettes, men retting er ikke nødvendig hvis det er riktig og du trenger heller ikke sende inn ny a-melding. 
  • Mottatt med øyeblikkelig avvik: A-meldingen mottatt i Altinn, men har feilet på validering og blitt forkastet. Denne a-meldingen er ikke regnet som innsendt og må sendes inn på nytt. Oppsummering av hva som er feil finnes under Tilbakemelding. 
  • Avvist: Denne a-meldingen har blitt avvist ved innsending og blir ikke registrert som mottatt i Altinn. En avvist a-melding kan ikke erstattes eller nullstilles, og du må sende inn en ny full a-melding. Hvis den avviste meldingen er en erstatningsmelding, vil den forrige meldingen ligge som gyldig melding i Altinn, og det er denne som blir gjeldende for rapportering inntil den erstattes eller nullstilles. Hvis den avviste meldingen er en tilleggsmelding som ikke skulle vært sendt inn, trenger du ikke å foreta deg noe. Denne avvisningen vil ikke påvirke tidligere innsendt a-melding i perioden, da den kun kommer i tillegg og ikke erstatter noe.