Hvordan lager jeg tilleggsmelding for en a-melding?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. Klikk på A-meldingsdetaljer

lage-tilleggsmelding-1

2. Klikk på de tre prikkene og velg Avansert periodebehandling.


3. Gå til Lønnsavregninger

4. Klikk på de tre prikkene bak aktuelle lønnsavregning og velg Generer tilleggsmelding. Dette valget vil kun være aktivt på lønnsavregninger som ikke har en dato i feltet Sendt a-melding. Dersom det er levert en tilleggsmelding for en periode, vil denne meldingen gjelde i tillegg til den fulle a-meldingen som tidligere er levert. 


Merk!

  • En tilleggsmelding inneholder kun lønnstransaksjoner og vil ikke ta med arbeidsforhold. Derfor er det ikke tilstrekkelig å sende en tilleggsmelding dersom du skal melde inn permisjon eller arbeidsforhold, eller du skal sluttmelde arbeidsforhold. Er det avvik mellom system og tilbakemelding fra Altinn tyder dette på at det finnes lønnsavregninger for perioden som enten ikke er sendt inn, eller at de er sendt dobbelt. 
  • Tillegsmelding bør kun brukes når det ikke er mulig å sende erstatningsmelding for perioden. Det er sperret for å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for mer enn tre perioder etter nyeste a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding. Dersom du likevel har behov for å sende a-melding for mer enn tre perioder tilbake, må dette gjøres via Avansert periodebehandling
  • En tilleggsmelding kan nullstilles. Da er det kun denne meldingen som nullstilles, og hovedmelding for perioden beholdes.