Hvordan sender jeg timer til godkjenning?

Registrerte timer må godkjennes dersom de skal overføres til lønn. Er timebrukeren din en del av et team må timene godkjennes av teamleder. Er du selv teamleder, eller ikke lagt opp i et team, godkjennes timene automatisk.

1. Gå til Timer og Registrere timer i venstremenyen. Velg fanen Timeliste.

2. Klikk på Send inn for å sende timelisten for den aktuelle uken til teamleder.


3. Fra Timeliste kan du også endre registrerte opplysninger på enkeltdager. Dette gjøres ved å trykke på den aktuelle dagen i kalenderen. Dialogvinduet nedenfor vil da åpne seg, og du kan endre informasjonen før du sender uken til godkjenning.