Hvordan fungerer utbetalinger?

Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger. Dette gir deg en oversikt over alle utbetalinger i systemetm, og du har følgende fanevalg: 

  • Betalingsliste
  • Under behandling
  • Avvist
  • Betalt og fullført

I alle visningsbildene kan du klikke på kolonnevelgeren for å fjerne eller legge til kolonner. 

utbetalinger-1

Betalingsliste

Dette er alle betalinger som er klare til å sendes til bank. Velg Send alle til betaling for å sende samtlige betalinger i listen. Sett hake ved aktuelle betalinger og klikk på Send betaling for å sende kun utvalgte betalinger. Før du sender betalingene, kan du se totalbeløpet for de markerte postene. Klikk på nedtrekkslisten for flere valg.

Velg Bokfør betaling hvis du ønsker å bokføre en betaling som for eksempel er betalt manuelt i banken. Velg Endre status til bokført og betalt, hvis du kun ønsker å endre status på betalingen uten å bokføre den. Vær oppmerksom på at dette valget ikke vil bokføre betalingen. 


Under behandling

Dette er alle betalinger som er sendt til banken. Klikk på en betaling for å se hvor i prosessen den befinner seg. Betalinger vil ha en av følgende fire statuser: 

  • Sendes til bank: Filen er ikke overført fra systemet til Aritma (tidligere ZData). 
  • Fil motatt av ZData: Filen er sendt fra regnskapsprogrammet, men ikke motatt i banken. Aritma/ZData overfører filen videre til banken. 
  • I bankens forfallsregister: Venter på godkjenning fra banken. 
  • Overført bank: Filen er overført bank og vil være tilgjengelig i forfallslisten eller godkjennslisten i nettbanken avhengig av om det brukes Regnskapsgodkjente betalinger eller ikke. 

Merk at det kan ta noe tid før en betaling får status Overført bank, men dersom en utbetaling ikke blir sendt fra systemet eller Aritma innen en time, kan du ta kontakt med support for videre bistand. 

Klikk på det aktive nummeret under ID, for å gå direkte til aktuell leverandørfaktura. Klikk på Status-logg for å se hvor i prosessen betalingen befinner seg. 


Avvist

Dette er betalinger som av ulike årsaker er avvist av ZData eller banken. Under feltet Statustekst vil du vanligvis finne en forklaring som beskriver hvorfor betalingen har blitt avvist. Dette kan for eksempel skyldes manglende dekning eller ugyldig KID-nummer. 


Betalt og fullført

Dette er alle betalingsposter som er betalt i banken og bokført i systemet basert på avregningsreturen fra banken. Du kan klikke på bilagsnummeret tilhørende en betaling for å gå direkte til bilaget. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }