Hvordan sender jeg ut purringer som har feilet?

For å kunne sende purringene på nytt, må du først få oversikt over hvilke det gjelder.

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Purringer. Velg statusen Aktive purringer fra nedtrekksmenyen.


2. Hent frem kolonnene Epost, Siste utsendelsesdato og Status.

Trekk gjerne kolonnen e-post ned til de to andre om du ønsker å ha dem samlet.


3. Finn purringer og inkassovarsel som møter kriteriene under. De har feilet og må sendes på nytt. 

  • Epost har en mottaker
  • Status er Sendt
  • Siste utsendelsesdato er blank

4. Marker purringene som treffer de tre kriteriene og velg Slett valgte purringer. De vil da dukke opp under Klar for innkreving igjen, slik at du kan sende ut nytt varsel med oppdatert forfallsdato.