Hvordan viderefakturerer jeg med påslag?

Du kan viderefakturerer en kostnad med påslag på to ulike måter: Enten setter du et prosentvis påslag eller en fastpris for gebyr. Du kan enten lage en regel for påslag ved viderefakturering, som beskrevet under, eller du kan legge det inn manuelt når du viderefakturerer en leverandørfaktura. 

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på fanen Viderefakturering.


2. Gå til Påslagshåndtering og klikk på Opprett ny.


3. Velg Påslag hvis du vil opprette en regel med prosentvis påslag i pris. Velg Gebyr hvis du vil opprette en regel med gebyr i kroner.

4. Sett prosentsats for påslag eller fastpris for gebyr i feltet under Verdi. Sett hake ved Sett som standard hvis du vil at avtalen skal være standard på alle kunder. Klikk på Opprett.


5. Klikk på redigeringsknappen for å endre en aktuell avtale. Klikk på søppelikonet for å slette avtalen.

6. Klikk på X kunder under Tildelt til for å legge til flere kunder på aktuell avtale. Du kan også legge til kunder for påslagshåndtering direkte på kundekortet. Klikk på Lagre innstillinger