Hvordan oppretter jeg produktkoblinger ved viderefakturering av EHF?

Hvis du viderefakturerer en EHF som har ukjente produkter, må du velge om du vil knytte disse til standard produkt for viderefakturering eller opprette nye produkter.

1. Sett hake ved Knytt alle leverandørprodukter til standard produkt for viderefakturering hvis du vil at produktene skal kobles mot et forhåndsbestemt standardprodukt

2. Under Opprett nytt produkt er nye produkter systemet ikke kjenner igjen. Systemet vil automatisk opprette koblingsforslag til eksisterende produkter basert på produktnummer og navn fra inngående faktura.

3. Klikk i feltene for å endre det som ligger inne. La feltet for Produktnummer stå tomt hvis du vil at systemet skal autogenerere et produktnummer.

4. Klikk på knappen for nedlasting på et aktuelt nytt produkt hvis du vil koble produktet til et eksisterende produkt. Koblingene du oppretter legger seg nederst i produktoppsettet under Koble til eksisterende produkt.

5. Klikk på knappen for opplasting for å fjerne koblingen. Produktet vil da legge seg tilbake i listen over nye produkter.

6. Klikk på Lagre for å lagre produktkoblingene.