Dekker forsikringen svindel?

Kriminalitetsforsikringen (også kalt underslagsforsikring) dekker svindel i form av økonomisk kriminalitet (underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentforfalskning) der ansatte eller vikarer gjør noe straffbart. Svindelen må være rettet mot egen bedrift eller idrettslag. I idrettsforeninger omfattes også dugnadsarbeidere med fullmakt til å håndtere midler.

Med tilleggsdekning kan forsikringen også dekke svindel som begås mot bedriftens kunder.

Eksempler på svindel
For enklere å forstå hvordan underslagsforsikringen kan brukes har vi samlet noen eksempler på svindel der forsikringen har vært avgjørende for bedriften.

Stjålet verktøy
En ansatt i en entreprenørbedrift hadde over tid stjålet diverse verktøy og materialer. Totalt utgjorde verdien på de stjålne materialene mange tusen kroner. Tapet som ble påført bedriften ble dekket av entreprenørbedriften sin kriminalitetsforsikring. 

Overførte til egen konto
En regnskapsfører i en liten kontorbedrift overførte penger til sin egen konto. Bedriften sitt tap ble dekket av bedriftens kriminalitetsforsikring.

Penger fra loppemarked
En tillitsperson i et idrettslag var ansvarlig for å håndtere idrettslaget sine inntekter fra et stort loppemarked. Personen overførte deler av inntekten fra salget til seg selv, og kamuflerte det i regnskapene. Tapet som ble påført idrettslaget ble dekket av kriminalitetsforsikringen.

 

Se også:

ID-tyveriforsikring