Dekker forsikringen svindel?

Kriminalitetsforsikringen (også kalt underslagsforsikring) dekker svindel i form av økonomisk kriminalitet (underslag, tyveri, bedrageri, utroskap og dokumentforfalskning) der ansatte eller vikarer gjør noe straffbart. Svindelen må være rettet mot egen bedrift eller idrettslag. I idrettsforeninger omfattes også dugnadsarbeidere med fullmakt til å håndtere midler.

Med tilleggsdekning kan forsikringen også dekke svindel som begås mot bedriftens kunder.

Eksempler på svindel
For enklere å forstå hvordan underslagsforsikringen kan brukes har vi samlet noen eksempler på svindel der forsikringen har vært avgjørende for bedriften.

Stjålet verktøy
En ansatt i en entreprenørbedrift hadde over tid stjålet diverse verktøy og materialer. Totalt utgjorde verdien på de stjålne materialene mange tusen kroner. Tapet som ble påført bedriften ble dekket av entreprenørbedriften sin kriminalitetsforsikring. 

Overførte til egen konto
En regnskapsfører i en liten kontorbedrift overførte penger til sin egen konto. Bedriften sitt tap ble dekket av bedriftens kriminalitetsforsikring.

Penger fra loppemarked
En tillitsperson i et idrettslag var ansvarlig for å håndtere idrettslaget sine inntekter fra et stort loppemarked. Personen overførte deler av inntekten fra salget til seg selv, og kamuflerte det i regnskapene. Tapet som ble påført idrettslaget ble dekket av kriminalitetsforsikringen.

 

Se også:

ID-tyveriforsikring

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }