Hva er arrangøransvar?

Arrangøransvar er en ansvarsforsikring som er aktuell for den som er ansvarlig for å arrangere et arrangement eller event.

Arrangøransvarsforsikring er en tidsbegrenset ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret bedriften kan få som arrangør, for skade som skjer under gjennomføringen av arrangementet.

Eksempler på arrangement det kjøpes arrangøransvar for er:

  • festival
  • konsert
  • messe
  • konferanse
  • julegate
  • festspill
  • teater

Det er kun du som arrangør som trenger arrangøransvarsforsikringen. Hvis du opptrer på et arrangement trenger du ikke arrangøransvar, da anbefaler vi deg å ha bedriftsansvarsforsikring.
 

Se også:

Formueansvar
Huseieransvar