Vår regnskapsfører ønsker å få tilsendt en oversikt over inn- og utbetalinger for forsikring gjennom kalenderåret. Hvor finner vi den?

Vårt forsikringsselskap Fremtind har et regnskapsbilag som viser faktisk innbetalt og utbetalt beløp på den enkelte forsikring gjennom kalenderåret. Ta kontakt med oss for å få tilsendt bilaget.

Se også: