• Vårt forsikringsselskap Fremtind har et regnskapsbilag som viser faktisk innbetalt og utbetalt beløp på den enkelte forsikring gjennom kalenderåret. Ta kontakt med banken deres for å få tilsendt bilaget.