Hva må være med i OTP-ordningen?

  • Minimum 2 % av lønnen mellom 1 og 12 G skal settes av til pensjonssparing. 
  • Ordningen inkluderer betalingsfritak dersom den ansatte blir arbeidsufør. Dette er pålagt.

I tillegg kan man velge å knytte til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.