Hvilken investeringsprofil får jeg på tilleggssparing?

Alle som kjøper tilleggssparing får Alderstilpasset oppstartprofil. Profilen kan
endres etter at avtalen er opprettet.