• Alle som kjøper tilleggssparing får Alderstilpasset oppstartprofil. Profilen kan
    endres etter at avtalen er opprettet.