Kan selvstendige næringsdrivende ha obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Ja, det er mulig for selvstendig næringsdrivende å spare til pensjon, men det er ikke lovpålagt. Du kan spare fra 2 til 7 prosent av brutto personinntekt mellom 0 og 12 G. Du kan få skattefradrag for inntil 50 prosent av det du betaler.

Du kan også knytte til uførepensjon, ektefellepensjon eller samboerpensjon og barnepensjon.

Les mer om OTP, obligatorisk tjenestepensjon