Kundeklager

Det er viktig at du er fornøyd med å være kunde hos
oss. Hvis noe ikke er som det skal, setter vi pris på at du forteller det til oss.


Slik går du frem for å klage:


Klage på andre tjenester

  • Har du verdipapirfondsandeler og ønsker å klage, sendes klagen skriftlig på e-post til mail@sb1vps.no eller post til:

     

    SpareBank 1 Verdipapirservice,
    Postboks 6800, Langnes
    9298 Tromsø