Bankgarantier

Med bankgaranti får din bedrift og dine samarbeidspartnere en ekstra trygghet rundt økonomiske forpliktelser og avtaler.

Merk at kun aksjeselskap kan søke om garanti på knappene ovenfor.
Enkeltpersonforetak søker her.

Gründer planlegger på jobb.
Styrker forhandlingsposisjonen din, og er ofte en forutsetning for å få en kontrakt.
Sikrer en økonomisk kompensasjon dersom avtalen ikke holdes.
Med en garantiramme slipper du å søke om ny garanti hver gang du trenger det.

Hvordan fungerer bankgaranti?

Et garantidokument fra banken er en sikkerhet både for kjøper og selger. Betalingsgaranti er en av de vanligste formene for garanti. Med betalingsgaranti forplikter banken seg til å betale en leverandør, dersom bedriften din ikke kan betale til avtalt tid. Bedriften gjør opp for seg med  banken i etterkant av handelen. 

For å få bankgaranti, tar vi pant i eiendeler i bedriften din. 

signert-bla


Når trenger du bankgaranti?


Priser og vilkår

  • Det beregnes en fast kvartalsvis provisjon av garantibeløpet.
  • I tillegg kommer et etableringsgebyr.
  • Provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko.

Vanligste typer garantier

Betalingsgaranti garanterer ovenfor kundens leverandør at han vil gjøre opp for seg. 

En betalingsgaranti har mange former, men generelt omfatter den kjøp av varer eller tjenester der selgeren forutsetter bankgaranti. 

Løyvegaranti er lovpålagt om du har transport som næring. Det finnes ulike transportgarantier tilpasset dine forhold, enten du er taxisjåfør eller driver med godstransport.

Husleiegaranti er en garanti som brukes der huseier forlanger garanti for at husleien blir betalt - normalt for et bestemt beløp.

Lånegaranti innebærer at banken garanterer for hele eller deler av et lån som bedriften har i en annen låneinstitusjon.

Kontraktsgaranti eller entreprenørgaranti benyttes når det inngås kontrakt om utføring av oppdrag og oppdragsgiver forlanger at det stilles bankgaranti for hele eller deler av beløpet.

Denne garantiformen benyttes ofte innenfor bygg- og anleggsbransjen.

Finner du ikke den garantien du er på jakt etter? Eller trenger du en løsning skreddersydd til dine behov? 

Ta kontakt med oss, så finner vi frem til beste løsningen for din bedrift.

radgiver

Har du spørsmål om bankgarantier?

Våre rådgivere er her for å hjelpe deg mellom 8-16.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }