eFaktura for bedrifter

Elektronisk fakturatjeneste, også kalt eFaktura, gjør det enklere å motta og sende fakturaer.

Du kan enkelt sende eFaktura til privatpersoner, bedrifter og det offentlige.
eFaktura fungerer uansett hvilken nettbank kundene bruker.
Du innfrir offentlige bedrifters krav om å motta efaktura i EHF-format (elektronisk handelsformat).

Du kan velge om du ønsker en eller flere av disse alternativene, basert på bedriftens behov.


Sender dere fakturaer til kunder jevnlig?

De fleste som har eFaktura har også AvtaleGiro. Da blir regningene betalt automatisk på forfallsdato og det sendes et varsel om betalingen til kundenes nettbank via eFaktura.

Hvis bedriften tilbyr denne kombinasjonen, kan kundene opprette begge avtalene samtidig.

Usikker på om bedriftskunden 
kan motta eFaktura?

Du kan selv sjekke hvilke bedrifter som kan motta eFaktura.

Priser 

Se alle priser