Eiendelsforsikring

Eiendelsforsikring dekker kostnadene hvis du får skader på maskiner, varer eller annet utstyr som bedriften din eier.

 • Dekningsgraden og hva som skal forsikres kan tilpasses bedriftens behov.
 • Hjelp 24 timer i døgnet ved skade.
 • Hjelp av profesjonelle håndverkere - vi har kun avtale med de beste.


Hva dekker forsikringen?

Det finnes tre ulike dekningsgrader du kan velge mellom.

Brannforsikring

Den lavest dekningsgraden dekker skader ved:

 • Brann
 • Naturskade

Standardforsikring

En dekningsgrad som passer de fleste behov. Den dekker:

 • Brann
 • Naturskade
 • Vannskade
 • Tyveri og hærverk
 • Ran og overfall
 • Bruddskade på glass og skilt

Toppforsikring

For bedrifter som trenger ekstra trygghet.

 • Alle de samme dekningene som standardforsikringen.
 • I tillegg dekkes andre skader på bedriftens eiendeler, inkludert maskinskade. 


Trenger du å forsikre andre eiendeler?

Alle bedrifter er forskjellige. Vi har tilleggsdekninger for de fleste behov. 

Hvis du for eksempel driver innen varehandel, kan du forsikre økning av varebeholdningen i deler av året – for eksempel i forbindelse med jul og påske.

Ta kontakt med oss, så ser vi hva som passer best for deg og din bedrift.


Har du hatt uhell eller skade?