Løsøreforsikring
(eiendelsforsikring)

Løsøreforsikring, også kalt eiendelsforsikring, er bedriftens innboforsikring. Den dekker maskiner, varer, utstyr og annet inventar som bedriften eier.

Forsikringen kan skreddersys og tilpasses bedriftens behov.
Hjelp 24 timer i døgnet ved skade.
Dekker varer som blir transportert i bil og varer som er solgt på avbetaling.

Hva dekker løsøreforsikringen?

Vi tilpasser løsøreforsikringen til bedriftens behov. Du kan velge mellom ulike dekninger og tilleggsforsikringer.


Dekninger Brann Standard Topp
Brann
Naturskade
Vann og annen væske  
Tyveri og hærverk  
Ran og overfall  
Brudd på glass og skilt  
Transportulykke  
Annen tilfeldig og plutselig skade    
Maskinskade    

Dekninger Valgfrie tilleggsdekninger
Verktøy og varer som brukes flere steder
Eiendeler i bygning utenfor forsikringsstedet
Rekonstruksjon
Varer i fryserom og kjølerom
Varer i frysedisk og fryseskap
Biler og båter lagret ute, på forsikringsstedet
Ekstrautgifter
Riving og rydding
Varer i sesong
Bygningsmessig tilleggsinnredning
Glass/skilt
Ran av kontanter
Tank
Penger i verdiskap

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede eiendelsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Forsikring av varelager

Alle bedrifter er forskjellige. Vi har tilleggsdekninger for de fleste behov. 

Hvis du for eksempel driver innen varehandel, kan du forsikre økning av varebeholdningen i deler av året – for eksempel i forbindelse med sommerferien, jul og påske. Vi tilbyr også vareforsikring ved transport.

Ta kontakt med oss, så ser vi hva som passer best for deg og din bedrift.

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.