Hva er et bilag?

Et bilag er dokumentasjon på noe du skal bokføre i regnskapet. Hvis du mangler bilag på noe du bokfører er regnskapet ugyldig og du kan gå glipp av fradrag for skatt eller merverdiavgift.

Illustrasjon av mann som forklarer bilag

Forskjellige typer bilag

I bokføringsloven snakker man gjerne om to typer bilag. I loven kalles et bilag for primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon.

Primærdokumentasjon brukes som grunnlag for selve bokføringen og denne dokumentasjonen må du ta vare på i 5 år. Det kan for eksempel være:

  • Faktura
  • Kvitteringer
  • Bankkontoutskrift

Sekundærdokumentasjon er gjerne tilleggsdokumentasjon og kan være:

  • En salgsavtale
  • En ordreseddel
  • Andre avtaler av betydning

Av og til er det nødvendig å inkludere sekundæredokumentasjon sammen med en faktura for at fakturaen skal telle som primærdokumentasjon. Dette gjelder ofte fakturaer der selger ikke har beskrevet detaljert nok hva som er kjøpt eller solgt til at den anses som et gyldig salgsdokument alene.


Dame peker. Illustrasjon.

Venter du til siste liten med bilagene?

Setter du av litt tid hver uke til regnskapet, slipper du at det hoper seg opp med oppgaver. Da får du bedre oversikt over økonomien til bedriften din og det blir enklere å drive lønnsomt.


Dame peker. Illustrasjon.

Dette må du tenke på

  • Hold orden i bilagene dine og pass på at de nummereres og systematiseres. Det kan være lurt å sette seg mer inn i krav til nummerering av bilag hos Skatteetaten. Vi anbefaler at du bruker et regnskapsprogram for å holde orden i regnskapet ditt.
  • Husk å ta vare på primærdokumentasjon i 5 år og sekundærdokumentasjon i 3,5 år.
  • Det er språkkrav for bilag og dokumentasjonen du lager selv. Den må være på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dere trenger ikke tenkte på hva slags språk som er brukt i bilag du får fra andre.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }