Hva er bokføringsplikt?

Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap for bedriften din ved å registrere alle økonomiske transaksjoner som påvirker bedriften.

Illustrasjon av mann som forklarer bokføringsplikt foran en tavle

Hva er bokføring?

Bokføring betyr å føre et regnskap. Du må følge standardiserte metoder fra bokføringsloven for å dokumentere og presentere inntekter og kostnader.

Bokføring av enkelttransaksjoner blir ofte også kalt for registrering eller postering.


Illustrasjon til hvem er bokføringspliktig

Hvem er bokføringspliktig?

Alle bedrifter er vanligvis bokføringspliktige, men små enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og har under under 50 000 kroner i driftsinntekter i året, er unntatt bokføringsplikt.


Hva er forskjellen mellom bokføringsplikt og regnskapsplikt?

Bedrifter med regnskapsplikt har strengere krav til regnskapsføring enn bedrifter som kun har bokføringsplikt.

  • Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap etter bokføringsloven.
  • Regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap og sende det til Brønnøysundregistrene.