Hva er driftsresultat?

Driftsresultat er bedriftens økonomiske resultat i en gitt periode. Kort forklart er dette summen av driftskostnadene trukket fra driftsinntektene. Med andre ord sier driftsresultatet noe om hvor lønnsom bedriften er i denne perioden.

Illustrasjon av mann som forklarer driftsresultat foran en tavle

Hva betyr driftsresultat?

Avhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, vil driftsresultatet være enten positivt eller negativt. Vanligvis snakker vi om driftsresultat før skatt, som sier noe om bedriftens evne til å tjene penger på sin kjernevirksomhet uten å ta hensyn til skatt og renter eller andre finanskostnader. Det er derfor et viktig mål for bedriftens lønnsomhet.

Er inntektene høye nok til å dekke kostnadene, vil driftsresultatet vise et overskudd. Det vil si at bedriften har tjent mer på drift enn den har brukt. I motsatt fall vil driftsresultatet vise et underskudd, og bedriften har tapt penger på drifta i perioden.


Illustrasjon til hva et driftsresultat består av

Hva består driftsresultatet av?

Et driftsresultat består av bedriftens inntekter og kostnader som er knyttet til den operative driften i en fastsatt periode.

  • Driftsinntektene vil ofte være salg av varer og tjenester, eller det bedriften tjener penger på. 
  • Driftskostnadene kan være lønnsutbetalinger, husleie eller råvarene/utstyret bedriften trenger for produksjon av varene eller tjenestene bedriften selger.

Andre ekstraordinære poster, som investeringer i aksjer, eller inntekt fra renter er ikke med.


Er det forskjell på driftsresultat og årsresultat?

  • Driftsresultatet er driftsinntekter minus driftskostnader.
  • Årsresultatet er driftsresultatet, inkludert skattekostnad, renter og finansposter.

Det er altså årsresultatet som vises i det offentlige regnskapet, og er det eierne kan benytte til utbytte, eller å reinvestere i bedriften.


Illustrasjon av kalkulator for å beregne driftsresultat

Hvordan beregne driftsresultat?

For å beregne driftsresultatet må du finne total omsetning for perioden, og trekke fra driftskostnadene.

  • Driftsresultat = Total omsetning - totale driftskostnader

Driftsresultat kan beregnes både for hvert kalenderår, men eller for kortere perioder, som kvartalsvis eller månedlig, avhengig av bedriftens behov.

Driftsresultatet vises i resultatregnskapet. Det er vanlig praksis for bedrifter å presentere sine kvartalsvise eller årlige årsregnskap, inkludert driftsresultatet, sammen med andre nøkkeltall. Slik får investorer, aksjonærer og andre interessenter en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }