Hva er kundefordring?

En kundefordring er kort fortalt det kunden skylder deg. Når du har sendt ut en faktura til kunde har du penger til gode hos kunden. Dette beløpet kaller vi for en kundefordring. 

Illustrasjon av mann som forklarer kundefordring til kvinne foran en tavle

Kort om kundefordringer

Når en kunde skylder deg penger for en vare eller en tjeneste har du en kundefordring mot denne kunden. Denne fordringen blir stående i regnskapet helt til kunden betaler fakturaen og du har bokført betalingen. 

Det finnes flere typer fordringer, her er noen eksempler: 

  • Kundefordringer (penger du har tilgode fra kunder som du har fakturert).
  • Utlån (penger bedriften din har lånt ut til andre personer eller bedrifter).
  • For mye innbetalt skatt eller avgift som du har rett til å få tilbakebetalt.
  • Forskudd på lønn til ansatte.

Eksempel på kundefordring

Når du har sendt en faktura på 2.000 kroner, som kunden ikke har betalt enda, har du en kundefordring på 2.000 kroner.

Har du sendt en faktura på 2.000 kroner, og kunden har betalt halvparten, så har du en kundefordring på 1.000 kroner.

kalkulator-til-lys-bakgrunn

Dame peker. Illustrasjon.

Kundefordringer i regnskapet

En kundefordring betyr at du har noe utestående mot en kunde. Vanligvis bokføres fakturaen automatisk på hver enkelt kunde når du sender en faktura i regnskapsprogrammet, og da blir kundefordringene spesifisert i kundens reskontro.

Bokføring av kundefordringer

Kundefordringen er på samme beløp som fakturaen du sender, og når den betales forsvinner kundefordringen. En utgående faktura skal bokføres mot kundens reskontro i debet, og mot en salgskonto i kredit. En kreditnota vil gå motsatt vei og redusere kundefordringene.

  • Kundefordringer føres som en eiendel i regnskapet.
  • Eiendeler føres på debetsiden i regnskapet. 
  • Når kunden betaler fakturaen føres beløpet over fra kundefordringer til bankinnskudd.

Men hva er kundereskontro? 

En reskontro viser hvor mye penger en kunde skylder deg, eller hvor mye penger du skylder til en leverandør. Kundereskontroen viser hva kundene skylder deg og leverandørreskontroen viser hva du skylder leverandørene.

I regnskapet ditt har du to hovedbokskontoer for kunder og leverandører. Disse er kalt 1500 Kundefordringer og 2400 Leverandørgjeld. Det er ikke lov å bokføre på disse kontoene direkte, men de viser en totalsum for hva du skylder leverandørene dine og hva kundene dine skylder deg. 

En kundereskontro gir deg en detaljert oversikt over hvem som skylder deg penger, hvor mye de skylder, og når fakturaene forfaller. 

Kort oppsummert: En kundereskontro viser kundefordringene dine. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }