Hva er likviditet?

Likviditet beskriver bedriftens evne til å betale for seg. Det handler om hvor mye penger og verdier bedriften har lett tilgjengelig for å dekke utgifter.

Illustrasjon av mann som forklarer likviditet til kvinne foran en tavle

God likviditet = god kjøpekraft

Å ha god likviditet kan være en indikasjon på bedriftens økonomiske tilstand. God likviditet gjør at bedriften har kjøpekraft og enkelt kan betale regningene sine.


Illustrasjon av dame som holder på et søylediagram

Hva er likvide midler?

Likvide midler er kontantbeholdningen, bankinnskudd og eiendeler som raskt og enkelt kan gjøres om til kontanter. Dette kan inkludere ting som aksjer, verdipapirer, obligasjoner, varelager, eller penger bedriften har til gode fra kunder.

Likvide midler kalles også for omløpsmidler.


Hvordan beregnes likviditeten?

For å få et nyansert bilde av bedriftens økonomiske situasjon brukes det ofte tre ulike likviditetsgrader. Dette hjelper bedriften, kreditorer og investorer med å forstå bedriftens evne til å betale regninger og møte økonomiske forpliktelser.
 

Likviditetsgrad 1

Dette er den mest brukte likviditetsgraden. Når det refereres kun til likviditetsgrad, henvises det til likviditetsgrad 1. Lividitetsgrad 1 viser hvor godt en bedrift kan betale kortsiktig gjeld. Du regner dette ut ved å dele summen av dine likvide midler på kortsiktig gjeld:

Omløpsmidler / kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 1

Tallet du får skal helst være høyere enn 2. Det vil si at for å ha god likviditet bør du helst ha dobbelt så mye i likvide midler som du har i kortsiktig gjeld. 
 

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 tar ikke hensyn til varelageret ditt. Det er fordi varelageret er den mest usikre verdien siden det ikke er sikkert at du får solgt alle varene til den prisen som er brukt til beregning i regnskapet.

For å regne ut likviditetsgrad 2 trekker du fra verdien av varelageret fra dine likvide midler før du deler det på kortsiktig gjeld:

(Omløpsmidler - varelager) / kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 2

Tallet du får bør være høyere enn 1.
 

Likviditetsgrad 3

Likviditetsgrad 3 viser forholdet mellom kontanter og bankinnskudd samlet, og den kortsiktige gjelden til bedriften. Dette måler hvor mye penger foretaket har i dag for å betale regningene etter hvert som de forfaller.

Likviditetsgrad 3 regner du ut ved å dele summen av kontanter og bankinnkudd med kortsiktig gjeld.

(Kontantbeholdning + bankinnskudd) / kortsiktig gjeld = likviditetsgrad 3

Tallet du får bør være høyere enn 0,33.

 


Dame peker. Illustrasjon.

Hvordan få bedre likviditet?

  • Følg nøye med på pengestrømmen. Sett opp et likviditetsbudsjett som gir god oversikt over tilgjengelige penger. Forsikre deg om at det er en jevn strøm av penger inn i bedriften. 
  • Unngå lange betalingsfrister og tilby gode betalingsløsninger slik at det er enkelt for kundene å betale.
  • Begrens lagerbeholdningen slik at du ikke binder opp for mye kapital. Ved å ha et mindre lagerlokale unngår du også unødvendige kostnader.
  • Forhandle bedre betingelser med leverandører. Prøv å få lengre betalingsfrister fra leverandørene dine.  Dette kan gi deg mer fleksibilitet til å betale regningene dine.
  • Vurder flere finansieringskilder. Hvis bedriften trenger mer penger, bør du vurdere lån og finansiering som for eksempel kassekreditt, bedriftslån eller leasing.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld er gjeld som har en levetid på mindre enn ett år. For eksempel leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner, offentlige avgifter (som arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) eller skatt.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }