Hva er Merverdiavgiftsregisteret?

Merverdiavgiftsregisteret, på folkemunne kalt momsregisteret, er Skatteetatens register over merverdiavgiftspliktige bedrifter. Registeret skal sikre at alle bedrifter som er pliktig til å betale merverdiavgift, gjør det på riktig måte.

rekkehus

Når må bedriften din være registrert i Merverdiavgiftsregisteret?

Du må registrere bedriften din i Merverdiavgiftsregisteret når den blir avgiftspliktig. Det blir den som hovedregel når dere har solgt varer og/eller tjenester for over 50.000 kroner i løpet av de siste 12 månedene.

Du registrerer bedriften i Merverdiavgiftsregistret når bedriften din krysser denne grensen eller så snart du vet at bedriften kommer til å krysse den. Hvis du registrerer bedriften etter at dere har fakturert for mer enn 50.000 kroner, må dere etterfakturere for mva.


Dame peker. Illustrasjon.

Hva skjer når bedriften din blir mva-registrert?

Som mva-registrert bedrift skal du kreve inn merverdiavgift på vegne av staten. Samtidig får du fradrag for mva. på egne kostnader. 

Å bli mva-registrert innebærer med andre ord

  • å legge til merverdiavgift på det dere selger
  • retten til fradrag for mva. på varer og tjenester dere kjøper
  • plikt til å rapportere inn utgående og inngående mva. til Skatteetaten gjennom å sende mva-melding

Uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du ikke lov til å kreve inn mva. på fakturaene dere sender.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }