Hva er Merverdiavgiftsregisteret?

Merverdiavgiftsregisteret, på folkemunne kalt momsregisteret, er Skatteetatens register over merverdiavgiftspliktige bedrifter. Registeret skal sikre at alle bedrifter som er pliktig til å betale merverdiavgift, gjør det på riktig måte.


Når må bedriften din være registrert i Merverdiavgiftsregisteret?

Du må registrere bedriften din i Merverdiavgiftsregisteret når den blir avgiftspliktig. Det blir den som hovedregel når dere har solgt varer og/eller tjenester for over 50.000 kroner i løpet av de siste 12 månedene.

Du registrerer bedriften i Merverdiavgiftsregistret når bedriften din krysser denne grensen eller så snart du vet at bedriften kommer til å krysse den. Hvis du registrerer bedriften etter at dere har fakturert for mer enn 50.000 kroner, må dere etterfakturere for mva.


Hva skjer når bedriften din blir mva-registrert?

Som mva-registrert bedrift skal du kreve inn merverdiavgift på vegne av staten. Samtidig får du fradrag for mva. på egne kostnader. 

Å bli mva-registrert innebærer med andre ord

  • å legge til merverdiavgift på det dere selger
  • retten til fradrag for mva. på varer og tjenester dere kjøper
  • plikt til å rapportere inn utgående og inngående mva. til Skatteetaten gjennom å sende mva-melding

Uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du ikke lov til å kreve inn mva. på fakturaene dere sender.