Hva er Merverdiavgiftsregisteret?

Merverdiavgiftsregisteret, på folkemunne kalt momsregisteret, er Skatteetatens register over merverdiavgiftspliktige bedrifter. Registeret skal sikre at alle bedrifter som er pliktig til å betale merverdiavgift, gjør det på riktig måte.

rekkehus

Når må bedriften din være registrert i Merverdiavgiftsregisteret?

Du må registrere bedriften din i Merverdiavgiftsregisteret når den blir avgiftspliktig. Det blir den som hovedregel når dere har solgt varer og/eller tjenester for over 50.000 kroner i løpet av de siste 12 månedene.

Du registrerer bedriften i Merverdiavgiftsregistret når bedriften din krysser denne grensen eller så snart du vet at bedriften kommer til å krysse den. Hvis du registrerer bedriften etter at dere har fakturert for mer enn 50.000 kroner, må dere etterfakturere for mva.


Dame peker. Illustrasjon.

Hva skjer når bedriften din blir mva-registrert?

Som mva-registrert bedrift skal du kreve inn merverdiavgift på vegne av staten. Samtidig får du fradrag for mva. på egne kostnader. 

Å bli mva-registrert innebærer med andre ord

  • å legge til merverdiavgift på det dere selger
  • retten til fradrag for mva. på varer og tjenester dere kjøper
  • plikt til å rapportere inn utgående og inngående mva. til Skatteetaten gjennom å sende mva-melding

Uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du ikke lov til å kreve inn mva. på fakturaene dere sender.