SpareBank 1 Regnskap versjon 194

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 7. juni 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Lønn

 • Oppstartsveiviser for lønn 
  Dersom du mangler en eller flere innstillinger for å kjøre lønn, vil det dukke opp en oppstartveiviser som tar deg gjennom blant annet innstillinger for feriepenger og bank, bokføringskontoer, Altinn systempålogging, lønnsinnstillinger og synkronisering av lønnsarter.
   
 • Feltet Tekst til lønnspost på forskudd/trekk på ansattkortet er nå redigbart
  Ved behandling av slettede filer kan du enten gjenopprette (innen 30 dager) eller slette disse permanent.

 • Feriepengerapport med to desimaler
  Som standard vil den nye feriepengerapporten nå vises med to desimaler.

 • Alle lønnsarter inkluderes på trekkmal
  Alle lønnsarter inkluderes i utvalget når det settes prosenttrekk av et utvalg av lønnsarter. Tidligere gjaldt dette kun lønnsarter som utbetales.

Regnskap


Feilrettinger

 • Tildeling av lønnskjøring gikk til global godkjenner
  Global godkjenner skal kun gjelde leverandørfaktura, og ikke lønnskjøring. Feilen er nå rettet.

 • Feil i import av ordre
  Koblingen mellom produkt og prosjekt fungerte ikke som den skulle. Dette er nå rettet opp i.

 • Feil dato på utgående faktura
  Faktura- og forfallsdato ble feil i forhåndsvisning og ved utskrift som følge av midlertidig feil datoformat.