SpareBank 1 Regnskap versjon 194

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 7. juni 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Lønn

 • Oppstartsveiviser for lønn 
  Dersom du mangler en eller flere innstillinger for å kjøre lønn, vil det dukke opp en oppstartveiviser som tar deg gjennom blant annet innstillinger for feriepenger og bank, bokføringskontoer, Altinn systempålogging, lønnsinnstillinger og synkronisering av lønnsarter.
   
 • Feltet Tekst til lønnspost på forskudd/trekk på ansattkortet er nå redigbart
  Ved behandling av slettede filer kan du enten gjenopprette (innen 30 dager) eller slette disse permanent.

 • Feriepengerapport med to desimaler
  Som standard vil den nye feriepengerapporten nå vises med to desimaler.

 • Alle lønnsarter inkluderes på trekkmal
  Alle lønnsarter inkluderes i utvalget når det settes prosenttrekk av et utvalg av lønnsarter. Tidligere gjaldt dette kun lønnsarter som utbetales.

Regnskap


Feilrettinger

 • Tildeling av lønnskjøring gikk til global godkjenner
  Global godkjenner skal kun gjelde leverandørfaktura, og ikke lønnskjøring. Feilen er nå rettet.

 • Feil i import av ordre
  Koblingen mellom produkt og prosjekt fungerte ikke som den skulle. Dette er nå rettet opp i.

 • Feil dato på utgående faktura
  Faktura- og forfallsdato ble feil i forhåndsvisning og ved utskrift som følge av midlertidig feil datoformat.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }