SpareBank 1 Regnskap versjon 202

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 22. september 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Ny funksjonalitet for å tapsføre en utgående faktura fra Utestående
  Du kan sette opp koblinger mellom salgskonto/mva. til egen tapsføringskonto via avanserte innstillinger. Eventuelt kan du velge å ikke registrere noe i innstillingene. Da vil systemet som standard foreslå konto 7830, men dette kan overstyres.

 • Mulig å reversere salg av eiendel
  Dersom du ved en feil har opprettet faktura og solgt en eiendel i systemet, kan du nå velge å reversere dette. Ved å benytte denne funksjonen, lages det en kreditnota og status på eiendelen tilbakestilles.

Lønn

 • Import av ansatte
  Har du et selskap med mange ansatte? Nå kan du enkelt importere ansatte, arbeidsforhold, permisjoner og feriepenger med få tastetrykk. Dette gjøres via importsentralen, og du blir veiledet gjennom hele prosessen.

Salg

 • Automatisk periodeinformasjon på gjentakende faktura
  Det fremkommer nå tydelig på blanketten til kunden hvilken periode en repeterende faktura gjelder for.