SpareBank 1 Regnskap versjon 207

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 6. desember 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Enklere import av regnskapsdata
  Vår nye SAF-T import gjør det nå enkelt å importere grunnregistre og regnskapsdata fra andre systemer. Systemet veileder deg gjennom hele prosessen.

 • Forbedringer på funksjonen Tilbakebetaling
  Det er nå mulig å føre tilbakebetaling uten å fylle ut leverandør på beløp over kr 1.000, og valget "Merk som betalt" er nå også tilgjengelig på selskaper med kobling mot bank.

 • Støtte for betaling til utenlandske kontoer uten IBAN
  Du kan nå betale lønn og leverandørfakturaer til utenlandske kontoer som ikke er omfattet av IBAN/Swift. Da vil det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig å fylle ut landskode og bankkode ved å redigere feltet for mottakers bankkonto.

Lønn

 • Forbedringer på import av variable lønnsposter
  Du vil nå bli møtt med en mer oversiktlig logg etter import. Dette vil gjøre det enklere å lokalisere og korrigere eventuelle feil. Det er også mulig å slette en hel import hvis du har gjort feil.

Feilrettinger

 • Noen brukere fikk ikke redigert budsjett
  I enkelte tilfeller opplevde noen brukere problemer med redigering av budsjettposter. Feilen er nå rettet.

 • Noen brukere fikk ikke slettet betalinger
  Alle brukere som kan sende betalinger til bank skal også kunne slette betalinger, men noen opplevde problemer med å få slette betalinger. Dette er nå løst.