SpareBank 1 Regnskap versjon 207

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 6. desember 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Regnskap

 • Enklere import av regnskapsdata
  Vår nye SAF-T import gjør det nå enkelt å importere grunnregistre og regnskapsdata fra andre systemer. Systemet veileder deg gjennom hele prosessen.

 • Forbedringer på funksjonen Tilbakebetaling
  Det er nå mulig å føre tilbakebetaling uten å fylle ut leverandør på beløp over kr 1.000, og valget "Merk som betalt" er nå også tilgjengelig på selskaper med kobling mot bank.

 • Støtte for betaling til utenlandske kontoer uten IBAN
  Du kan nå betale lønn og leverandørfakturaer til utenlandske kontoer som ikke er omfattet av IBAN/Swift. Da vil det i de fleste tilfeller være tilstrekkelig å fylle ut landskode og bankkode ved å redigere feltet for mottakers bankkonto.

Lønn

 • Forbedringer på import av variable lønnsposter
  Du vil nå bli møtt med en mer oversiktlig logg etter import. Dette vil gjøre det enklere å lokalisere og korrigere eventuelle feil. Det er også mulig å slette en hel import hvis du har gjort feil.

Feilrettinger

 • Noen brukere fikk ikke redigert budsjett
  I enkelte tilfeller opplevde noen brukere problemer med redigering av budsjettposter. Feilen er nå rettet.

 • Noen brukere fikk ikke slettet betalinger
  Alle brukere som kan sende betalinger til bank skal også kunne slette betalinger, men noen opplevde problemer med å få slette betalinger. Dette er nå løst.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }