SpareBank 1 Regnskap versjon 187

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 28. februar 2023. 

Lønn

 • Aktivere ansattreskontro for alle ansatte
  Hvis du aktiverer reskontro for alle ansatte i lønnsinnstillinger, kan du nå velge å opprette også på eksisterende ansatte. Se hvordan du oppretter ansattreskontro. 

 • 5 % ekstra arbeidsgiveravgift: Refusjon fra NAV
  Det er nå laget eget varsel og lønnsart for tilbakebetaling av 5 % ekstra arbeidsgiveravgift som er betalt i sykeperiode. 

 • Fagforeningstrekk: Prosent av lønnsart
  På trekkmaler kan fagforeningstrekk nå settes opp med prosent av lønnsart.

 • Import av tidligere importert reiseregning
  Forbedret varsling ved endring av sone på juridisk enhet. Du kan nå velge om endringen skal gjelde fra oppstart eller fra en gitt dato.

 • Dimensjon på K27-import
  Ved import av K27 til variable lønnsposter vil dimensjoner fra arbeidsforhold komme med på lønnspostene automatisk.

Regnskap

 • Bilag og kvittering mva
  • Bilagsnummer for betaling blir nå lagret på linje for utbetalingsdato i meldingen
  • Fikset feil der kvittering fra Skatteetaten forsvant når betaling ble registrert
  • Modal for å velge innbetalingsdato er nå også tilgjengelig for manuell godkjenning ved mva til gode.

 • Scroll i bankavstemming
  Vi har lagt inn egen scroll for føringer på bank- og regnskapssiden i bankavstemming, slik at du kan bla i disse uavhengig av hverandre.

 • Tildeling av faktura
  Kun brukere med roller som kan godkjenne faktura vil nå bli synlig i listen over brukere som kan tildeles inngående faktura.

 • Justering aldersfordelt saldoliste kunde/leverandør
  Kolonnen ikke forfalt vil inneholde faktura med forfallsdato til og med dagens dato, mens kolonne to vil endres fra 0-30 dager til 1-30 dager. Poster uten forfallsdato vil ta utgangspunkt i bilagsdato.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }