SpareBank 1 Regnskap versjon 187

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 28. februar 2023. 

Lønn

 • Aktivere ansattreskontro for alle ansatte
  Hvis du aktiverer reskontro for alle ansatte i lønnsinnstillinger, kan du nå velge å opprette også på eksisterende ansatte. Se hvordan du oppretter ansattreskontro. 

 • 5 % ekstra arbeidsgiveravgift: Refusjon fra NAV
  Det er nå laget eget varsel og lønnsart for tilbakebetaling av 5 % ekstra arbeidsgiveravgift som er betalt i sykeperiode. 

 • Fagforeningstrekk: Prosent av lønnsart
  På trekkmaler kan fagforeningstrekk nå settes opp med prosent av lønnsart.

 • Import av tidligere importert reiseregning
  Forbedret varsling ved endring av sone på juridisk enhet. Du kan nå velge om endringen skal gjelde fra oppstart eller fra en gitt dato.

 • Dimensjon på K27-import
  Ved import av K27 til variable lønnsposter vil dimensjoner fra arbeidsforhold komme med på lønnspostene automatisk.

Regnskap

 • Bilag og kvittering mva
  • Bilagsnummer for betaling blir nå lagret på linje for utbetalingsdato i meldingen
  • Fikset feil der kvittering fra Skatteetaten forsvant når betaling ble registrert
  • Modal for å velge innbetalingsdato er nå også tilgjengelig for manuell godkjenning ved mva til gode.

 • Scroll i bankavstemming
  Vi har lagt inn egen scroll for føringer på bank- og regnskapssiden i bankavstemming, slik at du kan bla i disse uavhengig av hverandre.

 • Tildeling av faktura
  Kun brukere med roller som kan godkjenne faktura vil nå bli synlig i listen over brukere som kan tildeles inngående faktura.

 • Justering aldersfordelt saldoliste kunde/leverandør
  Kolonnen ikke forfalt vil inneholde faktura med forfallsdato til og med dagens dato, mens kolonne to vil endres fra 0-30 dager til 1-30 dager. Poster uten forfallsdato vil ta utgangspunkt i bilagsdato.