SpareBank 1 Regnskap versjon 189

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 28. mars 2023. 

Regnskap

 • Registrere eiendel i saldogruppe E, F, G, H eller I 
  Det er lagt inn sperre slik at det ikke kan registreres flere eiendeler i gruppe E–I på samme hovedbokskonto. Dette er for å forhindre feil i årsoppgjør da disse skal være splittet for å få riktig beregning. 

 • Filtrering på fra–til på utvalgte rapporter 
  Det er nå mulig å filtrere på fra–til på følgende rapporter: Eiendeler, Kontoutskrift leverandører, Kontoutskrift kunder og kontoutskrift hovedbok.

 • Forholdsmessig mva i leverandørfaktura
  Dersom det er satt opp forholdsmessig MVA på en konto, vises dette nå ved registrering av leverandørfaktura.

Utgift

 • Ny metode for betalingsmåte 
  Hvis du skal registrere en kvittering som ikke er betalt fra en av bedriftens bankkontoer, kan du opprette en ny betalingsmåte å registrere kjøpet mot. Se hvordan du oppretter ny betalingsmåte. 

Salg

 • Status i fakturalogg for gjentakende faktura 
  Nå vises reell status på utsendt faktura i fakturaloggen.