Hvordan oppretter jeg ny betalingsmåte?

Hvis du skal registrere en kvittering som ikke er betalt fra en av bedriftens bankkontoer, kan du opprette en ny betalingsmåte å registrere kjøpet mot.

1. Gå til Utgift i venstremenyen og velg Innboks. Registrer kvitteringen på vanlig måte.

2. I stedet for å velge bankkonto kjøpet ble gjort fra i feltet Betalingsmåte, trykker du på Opprett ny betalingsmåte.

Enkeltpersonforetak (ENK) som skal registrere et privat utlegg, kan bruke den forhåndsopprettede betalingsmåten Privat utlegg - innehaver ENK som bokføres mot hovedbokskonto 2060. 


3. Legg inn navn på betalingsmåte og hvilken hovedbokskonto den skal føres mot.


Eksempler på bruk av annen betalingsmåte 

  • Du har hatt et privat utlegg som eier av et aksjeselskap, og ønsker å bokføre kvitteringen mot eksempelvis konto 2915 Gjeld til eiere. Du kan da lage en betalingsmåte som bokfører automatisk mot denne hovedbokskontoen.
  • Da du avstemte bankkontoen for en periode manglet du noen kvitteringer for bruk av bedriftskortet. Du laget deg da en egen mellomregningskonto for bedriftskortet i 1570-serien for å få avstemt bankkontoen. Når du skal bokføre kvitteringen for kjøpet i etterkant kan du bruke mellomregningskontoen som betalingsmetode.
  • Da du mottok faktura fra et kredittkortselskap, manglet du kvitteringene for bruk av kortet. Du laget deg da en egen mellomregningskonto for kredittkortet i 1570-serien for å få bokført fakturaen. Når du skal bokføre kvitteringene for bruk i etterkant kan du bruke mellomregningskontoen som betalingsmetode.