A-meldingen - dette betyr ordningen for bedriften

Snart vil alle få tilbud om en ny løsning som gjør rapportering av lønns- og arbeidstakerinformasjon enklere og mer effektiv. 

I dag rapporterer dere lønns- og arbeidstakerinformasjon i kundeportalen. Den samme informasjonen meldes inn til offentlige myndigheter i a-meldingen.

For å gjøre denne rapporteringen enklere og mer effektiv, vil informasjon fra a-meldingen nå bli delt med pensjonsselskapene.

Automatisk oppdatering - slik fungerer det

I en pensjonsavtale er det viktig at informasjon om lønn og stillingsprosent på alle ansatte til enhver tid er riktig. Frem til nå har dere gjort disse oppdateringene gjennom vår kundeportal, selv om den samme informasjonen også er sendt til offentlige myndigheter gjennom a-meldingen.

Snart får alle pensjonskunder tilbud om automatisk ansattoppdatering gjennom a-meldingen. Dette vil gi dere flere fordeler.

  • Mindre rapportering. Dere får frigjort tid siden pensjonsavtalen oppdateres automatisk med informasjon fra a-meldingen.
  • Bedre oversikt og enkel kommunikasjon. I portalen har dere alltid full oversikt. Dere får en e-post når pensjonsavtalen er oppdatert, og trenger vi tilbakemelding fra dere kan det enkelt gis direkte i portalen.    
  • Arbeidstakere får riktigere pensjon. Pensjonsgrunnlag og stillingsprosent beregnes hver måned, noe som er med på å sikre riktig pensjonssparing for deres ansatte.    
  • Bedre datakvalitet for myndigheter og pensjonsselskaper.

Hva må bedriften gjøre?

For at vi skal kunne hente informasjon for bedriften må dere oppgi SpareBank 1 Forsikring som pensjonsleverandør (pensjonsinnretning) i a-meldingen. Dette kan gjøres i lønnssystemet. Vårt organisasjonsnummer er 915 651 321. Når vi kontakter dere med beskjed om at dere kan starte med oppdatering fra a-meldingen, logger dere inn i vår kundeportal og svarer på tre enkle spørsmål:

NB!

Før bedriften kan ta i bruk automatisk oppdatering via a-meldingen må pensjonsavtalen være oppdatert.

1.

Har bedriften din pensjonsavtale hos en annen leverandør i tillegg til SpareBank 1?

2.

Hvilke lønnsarter skal være pensjonsgivende?

3.

Hvem skal være kontaktperson for oppdatering?

Hva lurer andre på?

Ut fra opplysningene dere gir oss om pensjonsgivende lønnsarter beregner vi pensjonsgrunnlaget til den ansatte. Pensjonsgrunnlaget vil derfor variere fra måned til måned hvis månedslønnen varierer.

For ansatte som mottar fastlønn brukes avtalt stillingsprosent rapportert i a-meldingen.     

For ansatte som mottar timelønn beregnes stillingsprosenten ut fra det antall timer den ansatte har jobbet.

Den ansatte meldes inn og får sparing fra den måneden inntekt rapporteres første gang. 

Hvis det viser seg at den ansatte har jobbet mer enn kravet i avtalen melder vi inn, da maksimalt 12 måneder tilbake i tid.

 

Den ansatte meldes ut den måneden det er registrert en sluttdato i a-meldingen.

Dersom det viser seg at den ansatte har jobbet under avtalt nedre grense på avtalen, vil dere i årsavregningen få anledning til å melde den ansatte ut.

Siden pensjonsgrunnlaget kan variere fra måned til måned, vil også fakturaen kunne variere.

I årsavregningen gjøres en gjennomsnittsberegning for de siste 12 månedene.

I vår nettportal vil dere få en kvittering med de endringene som er gjort etter registrering av a-meldingen. Portalen gir dere også full oversikt over pensjonsavtalen og fakturaer.

Vi følger med på dette og vil flytte den ansatte mellom avtalene i konsernet. Dere skal også registrere dette i a-meldingen ved å bruke sluttårsaken "Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt".

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }