Bærekraft

Våre bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi jobber for å støtte alle 17 av FNs bærekraftsmål, men har valgt ut tre av målene som vi har ekstra fokus på for å bidra til en mer bærekraftig verden. 

Ansvarlig forvaltning

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning, og kjernen i våre forvaltningsstrategier er å sikre en langsiktig og solid avkastning uten at din pensjon utsettes for unødvendig risiko.

Les mer

Krav til leverandører

Vi skal være tydelige på betydningen av miljøperspektivet overfor våre mange leverandører, både de interne og de eksterne.

Les mer

Bærekraftige bygg

Vi arbeider systematisk med å forbedre innemiljøet, redusere miljørisiko, effektivisere ressursbruk og minimalisere den samlede miljøbelastningen eiendommene medfører.

Eiendomsvirksomheten er  miljøsertifisert i henhold til den internasjonale standarden ​ISO 14001.

Les mer

Eget hus

Vi tok bærekraftige valg ved flytting til nye lokaler, ved å ikke gjennomføre oppussing og gjenbruk av møbler - i tillegg til å velge en leverandør til kantinen som leverer kortreist mat, større utvalg av økologiske produkter og sunnere hjemmelaget mat.​

Les mer

Kontakt oss

Telefon

21 02 50 50