Bærekraftige bygg

Vi skal tilby et godt innemiljø med fokus på inneklima og legge til rette for at leietakere, leverandører og samarbeidspartnere skal kunne være med å ta et felles miljø- og samfunnsansvar.​

Jobben med å forbedre og videreutvikle arbeidet er kontinuerlig med målet om hele tiden å redusere den negative påvirkningen vår forvaltning og våre bygg har på miljøet. ​​

Vi forvalter nærmere 200 000 kvm eiendom, og det å redusere miljørisiko, effektivisere ressursbruk, minimalisere miljøbelastning, oppfølging av underdistributører og dialog med leietakere er nøkkelord i det å være en ansvarlig eier. ​​

Vår eiendomsforvaltning er ISO 14001 sertifisert, hvilket er et internasjonalt akseptert miljøstyringssystem standard.​

Kontakt oss

Telefon

21 02 50 50